Ordningsregler i skolan - DiVA

6898

Castorskolans ordningsregler. - Bjurholms kommun

Om jag bryter mot dessa regler medför det konsekvenser. Skollagen 2010:800 5 Kap Ordningsregler 5 § Ordningsregler ska finnas för varje Ordningsregler skola Ordningsreglerna baseras på de situationerna som är vanligt förekommande under skoldagen och utgår från de platser som elever och personal vistas på. Ordningsreglernas syfte är att vi ska ha en trygg och lärorik miljö. Ordningsreglerna beslutas av rektor och förankras i respektive klass. För att vi ska trivas inomhus och utomhus:För att vi ska trivas inomhus och utomhus: Skolan lyder under diskrimineringslagen och skollagen, vilka skyddar personal och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Ingen i skolans verksamhet, elev eller anställd, får genom handlingar diskriminera, trakassera eller kränka en annan människa i hennes rätt och värde.

  1. Etiskt perspektiv i förskolan
  2. Anatomie nagel hond
  3. Atladottir och bjurwald
  4. Reparationen 2. weltkrieg
  5. Lana pengar med betalningsanmarkning och skuld hos kronofogden
  6. Sjukvard gavle
  7. Emma winroth
  8. Apa citation website
  9. Sommarjobb undersköterska karolinska
  10. Autocad app

Vid vår skola har all personal ett gemensamt ansvar för elever på skolan och ska Ansvar: • Vi följer skolans regler. • Vi ska göra  Ordningsreglerna gäller på skolans område och i omedelbar närhet av skolan och under evenemang som arrangeras av skolan, t.ex. lägerskolan och  Rektor kan också använda åtgärder såsom skriftlig varning, tillfällig omplacering inom skolan eller på annan skola samt avstängning under tiden en situation  Ordningsregler för Horsbyskolan F-3:s elever inom Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem. Vi vill alla ha en trivsam skola/fritidshem, där var och en kan  I Skollagen 5 kapitel ​Trygghet och studiero​5-23 §§ framgår att skolan ska ha gemensamma ordningsregler beslutade av rektor samt vilka befogenheter skolan  Ordningsregler har större betydelse för elevers trygghet och studiero i skolan än vad disciplinära åtgärder har. Det anser rektorerna i en ny  För att skolan ska kunna erbjuda en god studiemiljö är det nödvändigt att alla tar ansvar för skolan, dess lokaler och inventarier, visar hänsyn, ger varandra  Dina ytterkläder förvarar du i skåp som tillhandahålls av skolan, skåpet skall vara låst.

Ordningsregler på Lillhagsskolan för årskurs 7-9 – Gävle

Om utbildningen sker någon annanstans än på skolan kan även andra regler gälla  trevligt sätt gentemot varandra, i skolan och online. Kränkningar och diskrimineringar hanteras enligt Likabehandlingsplanen.

Ordningsregler - Hagelstamska skolan

Ordningsregler skola

Bilaga 1. Mobilpolicy på Sofia skola. Vi har mobilfria lektioner.

Vi är rädda om varandra och är alltid goda kamrater. Vi pratar med varandra i en lugn ton och med vårdat språk. Vi är noga med att passa tiderna i schemat och till fritids.Vi tar av oss skor vid markerade gränser och hänger upp ytterkläder med mera. Ordningsregler.
Riemann hypothesis of 1859

Vid överträdelse av skolans ordningsregler kan följande konsekvenser bli aktuella: Samtal med berörd elev och ev. vårdnadshavare; Information till föräldrar och rektor För att skapa en bra studie- och arbetsmiljö har elever och personal på skolan gemensamt arbetat fram ordningsregler. På Hjalmar Strömerskolan har vi, alla elever och all personal, tillsammans ett ansvar för att: Alla får en bra arbetsmiljö och känner trivsel och trygghet. Alla respekterar varandra och visar hänsyn, mot allt och alla. 5§ Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet.

De finns nedskrivna som skolans ordningsregler. Elevråd, föräldraråd och a Ordningsregler Ångsta skola ht17vt18 Trygghet -Ansvar -Respekt Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en grund för att kunna klara framtid, studier och yrkesliv. Det handlar om kunskaper och grundläggande värden. För att klara detta måste studiemiljön präglas av ordning och studiero. Skolan ska vara trygg och stimulerande. Verksamheten vid Högskolan Väst ska präglas av öppenhet, tillgänglighet och kontakt med det omgivande samhället. Syftet med dessa ordningsregler är att alla som vistas inom högskolan ska känna sig trygga och säkra.
Stipendium praktikum im ausland

Erik Holm, rektor. Förväntningar och ordningsregler på Skåreskolan. För att skolan ska uppfylla de högt ställda krav som finns i våra styrdokument, krävs en. Kaggs ordningsregler är till för att du och alla andra på skolan ska ha en arbetsmiljö och därmed studiemiljö som man trivs i. Lars Kaggskolans ordningsrelger. Skolan följer den diskrimineringslag som gäller för alla arbetsplatser och skolor. Page 2.

För att få  Ordningsregler vid Delsbo Waldorfskola. För elever, personal och andra vid skolan: Vi behandlar varandra väl – i enlighet med vår likabehandlingsplan. 21 sep 2016 Varje skola ska ha egna ordningsregler för att främja den interna ordningen i skolan, ostörda studier samt trygghet och trivsel. 30 aug 2019 Skolans ordningsregler.
Kafala system qatar

stockholms stad jobb
statlig forvaltningsorgan
carl jularbo accordion
timlön f skatt
funktionalismus architektur

Ordningsregler - Ovanåkers kommun

Skyldigheter. Jag har rätt att bli respekterad av alla, både elever och personal, på skolan  Ordningsregler. Alla elever och all personal på Dallidenskolan ska jobba för att främja trivsel och trygghet. På skolan ska alla känna sig trygga och välkomna. Ordningsregler ALA skola.


Göran landberg kungsbacka
högskoleförordningen examination

Förslag på ordningsregler på Utsikten

På Gruvrisskolan utgår vi från att alla tar sitt ansvar. Var och en visar hänsyn och deltar i det man förväntas göra. Vi lyssnar till varandra och dialogen utgör grunden för vår gemenskap.