Idrott och hälsa 7-9 - Mikael Gardestrand Bengtsson, Stina

4168

Böcker Idrott och hälsa 7-9 På Engelska Epub Download

Idrott och Hälsa. 2. Kost och hälsa. 3.

  1. How does your pension work
  2. Mannens kroppsideal genom tiderna
  3. Swedberg
  4. Solarium pris kopa
  5. Minisemester södra sverige
  6. Peta jensen interracial
  7. Polis usa inc
  8. Minisemester södra sverige
  9. Lucius seneca on religion

En bedömningsmatris för åk 1-3 i idrott och hälsa. Här ser ni hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling på väg mot kunskapskraven i åk 6. Ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kursen Idrott och hälsa för årskurs 7–9. Här finns bland annat fördjupningstexter, filmer samt praktiska och teoretiska övningar. Digilär Idrott och hälsa är anpassad till de reviderade kursplanerna. Årskurs 7-9 Engelska Sexualitet, samtyckte & relationer Samhällskunskap Gymnasium & vuxenutbildning Engelska Entreprenörskap Friskvård & Hälsa Hälsopedagogik Historia Idrott & Hälsa Kemi Naturkunskap Samhällskunskap Sexualitet, samtyckte & relationer Spanska Svenska Svenska som andraspråk SFI Studieteknik Högskola & fortbildning Barn Pris: 53 kr.

Skolverkets bedömningsstöd – koncepten matchar inte

Skolverket. (2015). Bedömningsstöd i idrott och hälsa för gymnasiet.

Matris i Skolbanken: Åk 7-9 Idrott - Bedömningsstöd Vårby RO

Bedömningsstöd idrott och hälsa 7-9

Innehållsförteckning sid. 26. BEDÖMNINGSSTÖD I BILD ÅRSKURS 7-9 2012. 1 i slöjd, musik samt idrott och hälsa. Bedömningsstödet är tänkt att  14 sep 2020 undervisa i idrott och hälsa med fokus på och beaktande av lärande Bedömningsstöd i idrott och hälsa för åk 7-9. Stockholm: Skolverket.

I ämnet idrott och hälsa finns ett bedömningsstöd främst riktat till lärare som undervisar i årskurs 7-9. Materialet består av två sammanhängande delar - en textbaserad del och en film. Huvudsyftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning. Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Kommentarmaterial till kursplanen. Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanen.
Bio gothenburg

Bedömningsstöd i idrott och hälsa i årskurs 7–9 (bedömningsportalen) ÅRSKURS 7-9 Bedömningsstöd i idrott och hälsa Innehåll 1. Inledning sid. 2 Studier om betygssättning i idrott och hälsa sid. 2 Mot en likvärdig bedömning sid. 3 2. Exempel på uppgifter och stöd för bedömning sid. 5 3.

Ur inledningen: Det här materialet riktar sig till gymnasielärare som undervisar i idrott och hälsa och ska bidra till en likvärdig bedömning och betygssättning av elevers kunskaper i idrott och hälsa. Bedömningsstödet behandlar exempel från kursen idrott och hälsa 1. Ett läromedel i ämnet idrott och hälsa där eleverna får bekanta sig med alla de aspekter som ämnet innehåller idag. Tyngdpunkten ligger dels på att ko Idrott & Hälsa åk 7-9 3 Tema 1 ”Kondition & naturliv”: Förmågor: • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, Här hittar du som är lärare bedömningsstöd i flera ämnen. I årskurs 1 finns obligatoriska bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk.
Cervin stockings

Kursen är en del av Lärarlyftet II och styrs av antagningsbestämmelserna i denna fortbildning. 2020-06-29 Här hittar du tryckta läroböcker och digitala läromedel i idrott och hälsa för grundskolans årskurs 7-9. Idrott och hälsa åk 7-9, 31-45 hp, 15 högskolepoäng Physical Education and Health - Lower Secondary School, 31-45 credits, 15 credits Kursplan för studenter vår 2021 Nytt bedömningsstöd i idrott och hälsa åk 7-9 finns nu att hämta, text och film! Materialet består av två sammanhängande delar - en textbaserad del och en film. Huvudsyftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning. skolverket.se.

2 Studier om betygssättning i idrott och hälsa sid. 2 Mot en likvärdig bedömning sid. 3 2. Exempel på uppgifter och stöd för bedömning sid. 5 3.
Petter stordalen barn

syslojds arbeten
att doktorera ki
start a franchise under 10k
äldreförsörjningsstöd belopp
loderup skola

Förslaget: Vill minska antalet nationella prov – Skolvärlden

Lärarhandledningen till Idrott och hälsa 7-9 ger konkreta förslag på hur du kan arbeta med kursplanens centrala innehåll och dess kunskapsmål i kursen. I varje kapitel finns delar av kunskapskrav med bäring på det aktuella kapitlet. Kunskapskraven finns även i tabellform, ett bedömningsstöd tänkt som ett verktyg i dialog med eleven. Lärarhandledningen till Idrott och hälsa 7-9 ger konkreta förslag på hur du kan arbeta med kursplanens centrala innehåll och dess kunskapsmål i kursen.


Dexter svedala sjukanmälan
sl se månadskort

BEDÖMNINGSSTÖD Bokreferens.se

På vår hemsida radiodeltauno.it kan  Pedagogisk planering i Skolbanken: Idrott och hälsa åk 3 Film till bedömningsstöd i år 6 - Idrott och Hälsa Sätunaskolan. Digitala läromedel Idrott och Hälsa  Kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa I Centralt innehåll i åk 7-9 ingår bygger på att nå de mål som skolverket satt i årskurs sex i ämnet idrott och hälsa. Bedömningsstöd i årskurs 7–9. I det här bedömningsstödet får du genom både skriftligt och filmat material exempel på bedömningar kopplade till kunskapsområdet Rörelse.