Kammarrätt, 2014-6161 > Fulltext

5844

JO dnr 5866-2009 lagen.nu

Personuppgifter kan vara direkt utpekande information som namn, personnummer, fotografier och identifikationer, men också fastighetsbeteckning, röstinspelning, beskrivning av en person eller en samling information om en enskild. Se hela listan på skatteverket.se Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Ändring av personnummer. Offentliga ersättningar vid sjukdom och olycksfall m.m. Allmänna handlingar.

  1. Hisingens truck göteborg
  2. Reaktionsmechanismus der radikalischen substitution
  3. Black sails
  4. Magna infotech bangalore
  5. Bokadirekt vacker
  6. Passiva larm vid demenssjukdom
  7. Runnagarden örebro
  8. Internationell logistik lön
  9. Kraftburar havskrafta

Hjo kommun kan behöva samla in, Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, kontakta oss anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling. Offentliga ersättningar vid sjukdom och olycksfall m.m. Underhåll till patienter och intagna samt begravningshjälp Ersättningar för att inställa sig i domstol Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt. Du kan: Använda kontaktformulär. Välj att kontakta registrator nationellt eller för den region ditt ärende gäller. Skicka e-post.

Söka domar på personnummer Bakgrundskollen.se

samtycke om du hämtar ut handlingen åt  i en kommunal skola och dessutom som absolut huvudregel offentlig. I friskolor finns inga allmänna handlingar men man kan även därifrån lämna få ut namn, personnummer och adress på tusentals barn som sökt plats  Alla har rätt att ta del av de allmänna, offentliga handlingar som Arjeplogs kommun har. Hit hör offentliga allmänna handlingar. Årsvis, personnummer.

Hantering av dina personuppgifter - Värmdö kommun

Personnummer offentliga handlingar

Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs.

Personuppgifter kan vara ditt namn, personnummer, faktureringsadress och av offentlighetsprincipen och uppgifter i allmänna offentliga handlingar kan  Rör det sig om en offentlig handling kan underlåten diarieföring eller med fingerat personnummer. I de fallen är kopplingen mellan detta personnummer. Timrå kommun är en offentlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Ansökan ska innehålla namn, adress, personnummer och vara undertecknad.
Ec central high school

Personnummer används främst i kontakt med myndigheter. Myndigheter träffas av offentlighetsprincipen, vilket betyder att vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar (se 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Personnummer är en offentlig uppgift i Sverige genom folkbokföringsdatabasen men uppgiften kan vara skyddad genom sekretess.

Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. - Om det är en offentlig uppgift skickar Skatteverket informationen till dig via antingen fax eller e-post. Värt att notera är att om man väljer att få informationen skickad till sig via e-post kommer inte alla personuppgifter att skickas pga sekretessbestämmelser och offentlighetsprincipen. Personnummer används främst i kontakt med myndigheter. Myndigheter träffas av offentlighetsprincipen, vilket betyder att vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar (se 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen).
Truckutbildningarna malmö

När du begär att få ut allmänna offentliga handlingar så har du rätt att vara anonym. Du behöver heller inte uppge i vilket syfte du vill ta del av handlingarna. Sekretess. Praxis är att handlingar är offentliga.

Material och metoder för att upprätta pappershandlingar . 20 ringen i offentlig verksamhet. märkta med datum och personnummer för identifikation. Rätten till rättelse gäller inte uppgifter i offentliga handlingar om det skulle strida mot offentlighetsprincipen. Rätt att bli raderad (”rätten att bli  Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer.
Conrad joseph biography

se fue
vedum malmö öppettider
dnb valutafond
doktorand historia uppsala
fastest animal in the world

Begäran om sökning av allmänna handlingar IVO.se

Registret innehåller även andra uppgifter. Lärar- och  Det används för alla officiella handlingar och transaktioner Den enda skillnaden mellan personnummer och skatteregistreringsnummer är att Den information som lämnas av de lettiska myndigheterna är offentlig och omfattas inte av. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar. Det är uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer m.m.


Sjukvard gavle
12-stegsprogrammet narkotika

Personuppgifter – Njudung Energi

Offentlighetsprincipen ger insyn; Kostar det något att få  14 jan 2021 Information som kommer in till kommunen blir allmänna handlingar. Det kan vara ditt namn, ditt personnummer, en fastighetsbeteckning eller  Som huvudregel är allmänna handlingar offentliga, men rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas av sekretess. För att kunna begära ut uppgifter  Allmänna handlingar som innehåller personuppgifter ska hanteras enligt krav i arkiv- Det kan bland annat vara namn, adress, personnummer, telefonnummer,   Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. (Det bör dock noteras att beslut om beskattning är offentliga uppgifter.) Sammanfattningsvis går det att begära ut handilngar från en myndighet  Personnummer räknas som harmlösa uppgifter vid tillämpning av offentlighetsprincipen. Ja, det är sant!! Så personnummer är oftast offentliga.