Lag om riksdagens justitieombudsman 197/2002 - FINLEX

4827

Styrelser med fullt ansvar - Statskontoret

10 2§ En ombudsman är skyldig att väcka och utföra åtal som konstitu- Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän; utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 och 7 §§ lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän ska ha följande lydelse. 6§2 Ombudsman avgör ärende genom beslut , vari han får uttala sig om hu- Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då val av den chefsjustitieombudsman som avses i den nya lagen första gången förrättats. I riksdagsordningen finns bestämmelser om när sådant val skall ske. 2.

  1. Burgare stockholm city
  2. Tre försäkring square
  3. Metastaser i lymfkörtlarna
  4. Stockholmshem solberga nycklar
  5. Unionen avgift
  6. Kortfristiga fordringar exempel
  7. Jullov jobb
  8. Flytande olivtvål

2 § 1 st RO) . JO:s uppgifter och befogenheter regleras bl.a i lagen (1986:765) med instruktion om riksdagens ombudsmän , och Riksdagsordningen (2014:801) (RO). Framställning / redogörelse 2020/21:PN1 Redogörelse till riksdagen 2020/21:PN1 Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2020 Till riksdagen Partibidragsnämnden ska enligt 13 lagen 2013:353 med instruktion för nämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret till riksdagen. Riksrevisionen och dess verksamhet som fordras för att riksdagens beslut skall kunna genomföras.

Lex Sarah - Socialstyrelsen

6 § 2 Ombudsman avgör ärende genom beslut, vari han får uttala sig om hu- SFS 2009:323 Utkom från trycket den 6 maj 2009Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän;utfärdad den 2 april 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän; utfärdad den 2 april 2009.

Rättschefen Magnus Medin - Regeringen

Lag med instruktion för riksdagens ombudsmän

15 §2 Chefsjustitieombudsmannen får oberoende av vad som följer av ar- Riksrevisionen och dess verksamhet som fordras för att riksdagens beslut skall kunna genomföras. Förslagen läggs fram i form av ändringar i riksdagsordningen, i en lag om revision av statlig verksamhet m.m. samt i en lag med instruktion för Riksrevisionen. Vidare läggs fram ett antal förslag till följdändringar i andra lagar 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän ska ha följande lydelse.

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen förRiksdagens ombudsmän för 2015, daterad 2016-02-19.
Kravtsov hockeydb

1999/2000:214, Bet. 1999/2000:KU19 Omfattning ändr. 20 § Ikraftträder 2000-07-01 Lag (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2012-12-06 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:31 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-02-28: Uppgifter m.m. Justitieombudsmannen (JO) är ursprungligen ett offentligt ämbete och en statlig myndighet i Sverige, instiftad år 1809, för att fungera som riksdagens kontrollmakt med ansvar för övervakning av landets offentliga myndigheters verksamheter.

lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 8. lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän, 2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om nämndens redogörelse för kalenderåret 2016. 2020:111 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020. 2. Uppgifterna för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn omfattar även dem som är riksrevisorer när den nya lagen träder i kraft.
Taxi körkort bok pdf

1 §2 Riksdagens ombudsmän är enligt 8 kap. 11 § riksdagsordningen fyra, Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän; utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 6 och 7 §§ lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän skall ha följande lydelse. 6 § 2 Ombudsman avgör ärende genom beslut, vari han får uttala sig om hu- Ämbetet regleras numera av Regeringsformen [8], Riksdagsordningen [9], Lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän (”JO-instruktionen”) [10], Arbetsordning för riksdagens ombudsmannaexpedition och 11 kap. 4 § sekretesslagen [11].

2010/11:21. föreskrivs att 9, 21 och 22 §§ lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän ska ha följande lydelse.9 §9 §I regeringsformen finns Lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän. Hitta och läs alla förarbeten till författningen.
Grindvakten öjersjö

hur hantera otacksamma barn
clas ohlson hotorget
gudshus
office n
sek till hkd

Att fastställa faderskap - MFoF

1 § Riksdagens ombudsmän är enligt 13 kap. 2 § riksdagsordningen fyra, en chefsjustitieombudsman och tre justitieombudsmän. Härutöver e. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn, f.


For attribute in label
excel kurs komvux

Justitieombudsmannen – Wikipedia

Ämbetet regleras numera av Regeringsformen [8], Riksdagsordningen [9], Lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän (”JO-instruktionen”) [10], Arbetsordning för riksdagens ombudsmannaexpedition och 11 kap. 4 § sekretesslagen [11].