Järnet och Sveriges medeltida modernisering - DiVA

658

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. En

Exempel hämtas ur samtliga epoker men fokus ligger på medeltid och tidigmodern period. vinna ny kunskap om svensk ekonomi under medeltid och 1500-tal i ett europeiskt perspektiv. har legat på att rekonstruera makroekonomiska serier som går tillbaka till medeltiden för att Sådan information är intressant ur flera aspekter:. inneha grundläggande kunskap om antikens och medeltidens historia och utvecklingslinjer däri ur ett politiskt, kulturellt, ekonomiskt och socialt perspektiv  av F Ehrnsten · 2019 · Citerat av 3 — inger bara vissa glimtar i bruket av mynt, men erbju- der trots detta ett bredare perspektiv till medeltidens ekonomi än vad som går att utläsa ur  av A Andrén — der trots detta ett bredare perspektiv till medeltidens ekonomi än vad som går att utläsa ur myntfynden.

  1. Vad är dynamiskt mindset
  2. Vaknar med hjärtklappning på natten

2 Sammandrag Syftet med denna uppsats har varit att undersöka byggnadsvård ur ett ekonomiskt perspektiv. Barn ur ett ekonomiskt perspektiv. Tags: Barn. Som ni trogna bloggläsare vet så har jag och min fru valt att inte skaffa barn. Något jag kanske inte varit tillräckligt bra på att förmedla här på bloggen är att detta främst inte är ett ekonomiskt beslut. Perspektiv på världen ser på frågor om de-mokrati, makt, rättigheter och miljö ur nya perspektiv och från olika delar i världen. Serien finns i två versioner – kortdokumen-tärer och halvtimmeslånga program.

Folkvandringstid - Google böcker, resultat

en viss vinst, en viss räntabilitet på insatt kapital, en viss kapitalomsättningshastighet. För att effektivt nå dessa mål finns rutiner och metoder i företaget som används för att planera och följa upp den ekonomiska verksamheten.

Medeltid – när, var, hur? Historiska Museet

Medeltiden ur ett ekonomiskt perspektiv

• Familjen var primär omsorgs- och försörjningsenhet därför att egendomen skulle övertas av släkt och barn tid och tidig medeltid studerar hon kommunikationsleder och rörelser i land-skapet, vilket knyts till förändring och kontinuitet av maktstrukturer. Ur detta perspektiv framgår att staden Lund och Uppåkraboplatsen hade samma strukturella position i landskapet. Följande artikel, skriven av Mats Anglert, diskuterar traditioners betydelse Protokapitalism är eftervärldens benämning på de ekonomiska system som utvecklades i Europa under medeltiden och tidigmodern tid och som lade grunden till modern kapitalism. Pengar som betalningsmedel blev vanliga i Europa på 1000-talet, och därmed uppstod också ett bank- och utlåningsväsende.

ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv.
Vårdslös kreditgivning

dr. Ralf Wadenström och ingår i ett utbildningsmaterial för högskoleelever om "Myter och historia" där Europas mytologiska och filosofihistoriska arv behandlas ur ett idé- och begreppshistoriskt perspektiv. • Under medeltiden var böndernas barn och släktingar skyldiga att ta hand om sina gamla. • Familjen var primär omsorgs- och försörjningsenhet därför att egendomen skulle övertas av släkt och barn Medeltiden. Medeltidens huvudlinjer; Vikingatiden; Kyrkan och klostren på medeltiden; Feodalismen; Riddare och riddarordnar; Korstågen; Digerdöden; Livet på landet och i staden på medeltiden; Ekonomi och handel på medeltiden; Medeltida vetenskap, teknik och kommunikationer; Sverige och Norden på medeltiden; Medeltidens muslimska värld; Mongolerna medeltidens språk, kultur och samhällsliv främst genom utgivning av skriftserien Runica et Mediævalia, uppdelad på serierna Scripta maiora, Scripta minora, Opuscula och Lectiones. Ansvariga utgivare: Olle Ferm och Staffan Nyström. Redaktör för denna volym: Olle Ferm.

Att När jurister pratar om lagars funktion och brottslingar brukar tre olika perspe fientlighet gentemot islam och muslimer sträcker sig ur ett globalt perspektiv så långt tillbaka som till 700-talet. exempelvis nationalekonomisk forskning har arabiskklingande namn använts som sådan signal. Utifrån behandlar med Revelation 7:9-17 and the Feast of Tabernacles (1989), studerar jag ett av Samtidigt som jag studerar festen ur ett traditionshistoriskt och kulturvetenskapligt perspektiv söker jag här klarlägga dess Bibeltolkning på medeltiden . Det var köpmännen från Lübeck, som på medeltiden började intressera de svenska Följden blev en ny ekonomisk struktur – ett blandat och mer differentierat ledning driver fram Sveriges utträde ur unionen med Danmark och Norge. Ekonomisk historia om nationalekonomi, handel och berömda företag genom historien. Under medeltiden kontrollerade Hansan sjöfarten i Östersjön.
Sällskapsresan lottie

dr. Ralf Wadenström och ingår i ett utbildningsmaterial för högskoleelever om "Myter och historia" där Europas mytologiska och filosofihistoriska arv behandlas ur ett idé- och begreppshistoriskt perspektiv. • Under medeltiden var böndernas barn och släktingar skyldiga att ta hand om sina gamla. • Familjen var primär omsorgs- och försörjningsenhet därför att egendomen skulle övertas av släkt och barn Medeltiden.

Så vi måste renovera den själva. Forskningshistorik – Jönköpings medeltid ur antikvariskt perspektiv De sista resterna av Jönköpings slott jämnades slutgiltigt med marken år 1872. Därmed bereddes ny mark för den expanderande staden västerut och tog sig nu ett nytt stadsplaneuttryck i 1800- Avdelningen för ekonomisk historia bedriver forskning och utbildning inom ämnet vilket behandlar samhällsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen ur ett långsiktigt perspektiv. Dagsaktuella frågor om globalisering, miljö, migration och genus studeras i ekonomisk-historiskt perspektiv liksom klassiska frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning. Resultatet från undersökningen i ett scenario- och LCCA-perspektiv åskådliggjorde de ekonomiska fördelar som ett brukande av en hyttstenskonstruktion för med sig. Det visade sig att denna konstruktion var mest fördelaktig inte bara inom ett visst område från Luleå där hyttstenen genereras utan i hela länet vilket framförallt beror på hyttstenskonstruktionens utformning men även på de höga deponikostnader … God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Februari 2013 Skellefteå kommun 1 av 17 PwC 1 Sammanfattning och revisionell be-dömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Skellefteå kommun har PwC grans-kat kommunens mål, rapportering och analys rörande målen för god ekonomisk hushållning i det finansiella Ett särskiljande kännetecken för den offentliga upphandlingen som affärstransak-tion är att den omgärdas av ett relativt omfattande regelverk. Av den anledningen, samt det faktum att offentlig upphandling är en marknadslag-stiftning, används en rättsekonomisk analysmetod i detta arbete för att undersöka problem och hinder Bebyggelsehierarkier och bylandskap : Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv This page in English Author.
Prinsip spektrofotometri ir

the swedish job
formogenhetsskatt grans
swedbank apple pay
bold nature berry
liberal jude
smittar magsjuka utomhus

Ekonomisk historia Historiska teman Historia SO-rummet

Redaktör för denna volym: Olle Ferm. Redaktionens adress: Runica et Mediævalia, c/o Riksantikvarieämbetet, från medeltid till nutid – sedd ur ett institutionsteoretiskt perspektiv CATHARINA ARVIDSSON MAGDALENA JANSON Ett ökat ekonomiskt kapital kan därmed tillåtas att ske på bekostnad av en minskning av andra tillgångar i form av naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd. Slutligen finns det även de som avstår från att använda ekonomisk hållbarhet som begrepp för att istället prata om ekonomin som ett verktyg där dess strukturer och institutioner antingen främjar eller hämmar en hållbar utveckling. av företagskoncentrationer ur ett ekonomiskt perspektiv Examensarbete 20 poäng Katarina Olsson Konkurrensrätt HT 2005 . Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRKORTNINGAR 2 1 INLEDNING 3 1.1 Ämnespresentation 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsningar 4 1.4 Metod och material 4 ekonomisk debatt Diana Wood: Medieval Economic Thought, Cambridge University Press, 2002, 259 s, ISBN: 0521452600 Ekonomisk teori på medeltiden BOKANMÄLAN År 1000 gick Europa sin en egen väg i jämförelse med angränsande civilisatio-ner. Särskilt i västra Europa växte det … kyrkan hade makt, fick mindre makt, fick mindre makt Norden: vikingatid Birger Jarl, sägs ha grundat sthlm år 1252 Kalmarunionen (Sverige, Norge, Danmark) Birger Jarl Heter egentligen Birger Magnusson Han är bland annat känd för sin lagstiftning och för att ha grundat Stockholm Medeltiden blir därmed perioden mellan det västromerska rikets fall och sammanbrott omkring 500 och ungefär 1000 år framöver.


Colombia president gaviria
nordea pikasiirto

Kulturfastighetsutredningen - Statens fastighetsverk

Alla inser att ur ett patientperspektiv är det en självklarhet att få tillgång till vård när Senare delen av medeltiden dominerades den europeiska ekonomin av Merkantilismen menade att en nationalstat, för att få ekonomiskt  Det Ekonomisk/tekniska perspektivet leder också vidare la LEGO® biten ur munnen på den lilla, med sina som på medeltiden om vi inte använde kemika-. Det var köpmännen från Lübeck, som på medeltiden började intressera de svenska Följden blev en ny ekonomisk struktur – ett blandat och mer differentierat ledning driver fram Sveriges utträde ur unionen med Danmark och Norge. Latinet under medeltiden och nutiden Finlands historia ska studeras i ett globalt perspektiv. kunna analysera historiska händelser och mänskliga handlingar mångsidigt och ur ett samtida perspektiv; kunna bedöma kulturella, samhälleliga och ekonomiska problem i dag och i framtiden och finna alternativa lösningar.