Disciplinär Makt - Ac Core

3542

Synen på gymnasiesärskoleeleven - documen.site

Därför undersöks här inte bara nyhetsrapporteringen om händelsen, utan Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor. Den fokuserar på detaljer, enskilda rörelser, deras timing och hastighet. Den organiserar kroppen i tid och rum, där varje handling detaljstyrs för maximal effekt. Den använder sig av regler, övervakning, examinationer och kontroller.

  1. Kontinuerlig variabel
  2. Fredrik palmstierna familj
  3. Male book characters

Se hela listan på ickevald.net diagnos, vilket om något säger en del om makt och maktmissbruk. När man undersöker maktrelationer är den franska filosofen och idéhistorikern Michel Foucault högst relevant. Hans teorier om biomakt och disciplinär makt är i fokus för min analys och kommer att utgöra den huvudsakliga teoribildningen. Foucaults teorier om disciplinär makt och biomakt utgör den teoretiska grunden och makt sätts i relation till klass, kön, identitet och galenskap}, author = {Reimerthi, Malin}, keyword = {Ansikten i vattnet,Janet Frame,Foucault,Disciplinär makt,Galenskap,Identitet,Genus}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Maktens rum - identitet, makt och galenskap i Janet Frames Ansikten i vattnet}, year = {2013}, } abduktiv ansats, där 29 tidigare studier har tematiserats och analyserats med hjälp av maktens fyra ansikten. Studien påvisar att maktbegreppet är ett komplext och svårdefinierat begrepp. Studien visar hur makten kan betraktas utifrån maktens fyra ansikten inom det sociala arbetet i mötet mellan klienten och socialsekreteraren. Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor.

Campbell - Uppsatser om Campbell - Sida 2

Studien visar hur makten kan betraktas utifrån maktens fyra ansikten inom det sociala arbetet i mötet mellan klienten och socialsekreteraren. Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor. Den fokuserar på detaljer, enskilda rörelser, deras timing och hastighet. Den organiserar kroppen i tid och rum, där varje handling detaljstyrs för maximal effekt.

Övervakning och makt i samhället - DiVA

Disciplinär makt uppsats

Den organiserar kroppen i tid och rum, där varje handling detaljstyrs för maximal effekt. Den använder sig av regler, övervakning, examinationer och kontroller. [6] Makt kan utövas genom språk, detta påstår pedagogen och föreläggaren Mikhael Mikalides i sin artikel "I språket ligger makten" (Skolbloggen.se, 2014-01-24). Han förklarar hur språket kan vara ett hjälpmedel för oss och världen. Disciplinär makt är direkt knutet till det ekonomiska utnyttjandet, det går inte att dra någon tydlig skiljelinje mellan de olika kategorierna. "Det är till stor del i sin egenskap av produktionskraft som kroppen är utrustad med maktförbindelser och härskarmöjligheter." Uppsatsen är en kvalitativ förstudie i liten skala till att försöka upptäcka något nytt i klassrummet.

För att erhålla betyget VG på kursen krävs att den studerande ska ha uppnått VG på 22,5 hp. Uppsats och ovanstående intyg skickas in av institutionsföreståndaren till Riksdagsbiblioteket senast den 31 augusti året för tävlingen. Skicka in handlingarna med post eller e-post märkt med ”Riksdagens uppsatstävling för studenter” till: Riksdagsbiblioteket, 100 12 Stockholm eller biblioteket@riksdagen.se . I denna uppsats har det insamlade materialet bearbetats och analyserats med hjälp av olika maktbegrepp. Med inspiration från Michel Foucaults syn på makt diskuterar Torben Bech Dyrberg (1997) begreppet. Han definierar makt som . förmågan att göra skillnad (ibid:99).
Lonnens aldreboende

Foucault beskriver i sina empiriska analyser tre maktformer: Suverän makt; Disciplinär makt; Biomakt. Foucaults teori om makt[  Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  och kulturdebatten att många av hans tankegångar – om till exempel makt, diskurs, disciplin, och I dessa båda arbeten studeras den disciplinära makten i sina verkningar inom typiskt C-uppsats i idéhistoria,. Stockholms universitet, 1997. I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt. under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt. Författarna vänder sig framför allt till uppsatsskribenter, doktorander och  Uppsatser om FOUCAULT MAKT NORMER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  av L Metsämäki · 2018 · Citerat av 1 — teoretiska ramverket har bestått av disciplinär makt, posthumanistisk Syftet med uppsatsen är att undersöka hur moderskap och kvinnlighet görs i kontexten.

Med inspiration från Michel Foucaults syn på makt diskuterar Torben Bech Dyrberg (1997) begreppet. Han definierar makt som . förmågan att göra skillnad (ibid:99). Eftersom makten blir till i sociala relationer mellan ”Språk ger makt!”. Det är något som man hör ofta. Ju mer du kan ett språk, desto mer kan du påverka något och kommunicera med folk.
Sommarjobb lidköping kommun

Under rubriken metod så förs en diskussion om urvalet av texter och därefter så redogör vi för studiens genomförande. Under rubriken Sökning: "disciplinär makt" Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden disciplinär makt. 1. Konstruktionen av det normala förskolebarnet: En Foucaultinspirerad textanalys Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap. Författare : Kristoffer Theander; [2020] relationell makt. Resultatet beskriver hur barn utövar disciplinär makt genom tydligt kroppsspråk, varierat röstläge och användandet av det verbala språket.

Han definierar makt som . förmågan att göra skillnad (ibid:99).
Restaurang sjövillan

glassfabriken flen
kattvakt lund
reparera windows 7 gratis
swedberg funeral home
smart spark ls
plugga utomlands flashback
antal kommuner i sverige

Disciplinär Makt - Ac Core

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden foucault makt normer. 1. FÖRSKOLANS LÄROPLAN, PEDAGOGEN OCH SVENSKHETENS NORM : En diskursanalys om utpekandet av ”den Andre” i förskolans läroplan, Lpfö 98:18 M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS) Resultatet tyder också på att goda relationer är grundläggande för en lyckad undervisning. Studiens resultat bidrar till att ytterligare synliggöra elevers påverkansstrategier samt de informella maktrelationerna mellan elev och lärare genom att använda Foucault teoretiska resonemang om maktrelationer och disciplinär makt. genom individen. Det är en makt som tränger in i individens vardagsliv och som påverkar personens inställningar, kunskaper och diskurser (Beronius,1986:28). Foucault kallar den mikromakt som är knuten till individen som ett objekt att omforma respektive manipulera för disciplinär mikromakt.


Mobil2 se
framtidens stadsplanering

Den disciplinära diskursen - GUPEA - Göteborgs universitet

Metod och materialval beskrivs innan uppsatsen knyts ihop med resultatredovisning, sammanfattning, återknytning och analys. 4. Bakgrund 4.1 Disciplinering i det moderna samhället Historikern Norbert Elias har med sin civilisationsteori givit en beskrivning av hur det maktens subjekt, det vill säga vem som innehar makt, det som drev Dahl och övriga inom den statsvetenskapliga skolan.